Haridusjuhtide Aastakonverentsi 2011 tagasivaade


Fotomeenutusi...


Esinejate slaidid

Andrus Saar: Kas oleme valmis hariduselu innovatsiooniks ppt Andrus Saar.pdf 
Andres Kütt: Millised on ettevõtjate ootused? ppt Andres Kütt.pdf
Henrik Roonemaa: Millised on õpet toetavad tehnoloogiad? ppt Henrik Roonemaa.pdf
Mart Nurk: Kuidas muudatused koos ellu viia? ppt Mart Nurk.pdf
Kristjan Port: Kuidas kujundada tulevikuõpilase toitumis- ja liikumisharjumusi? ppt Kristjan Port.pdf
Riitta Smeds: Milline on tuleviku kool InnoSchool -projekti näitel? ppt Riitta Smeds.pdf