Mobiilne Töökeskkond 2012

Mobiilne Töökeskkond 2012 konkurss toimus Eestis esmakordselt. Konkursi eesmärgiks oli välja selgitada huvitavaid mobiilse töökeskkonna kaasusi ja tunnustada spetsialistide tööd mobiilsete töökeskkondade loomisel. Sellisteks võivad olla näiteks telemeetria kasutamine äriprotsesside tõhustamiseks; distantsilt seadmete diagnostika ja seadistamine; hoolde- ja/või müügimeeskonna mobiilsete töövahendite täiustamine; finants- ja juhtimisinfo mobiilsete rakenduste kasutuselevõtt või veel paljud erinevad tegevused, mis mobiilseid vahendeid kasutades on kasvatanud töö tulemuslikkust.