Confent on Swedbanki pikaajaline partner elektrooniliste maksete üha laiemat kõlapinda leidvate teemade tutvustamisel. Sündmused toimuvad vaheldumisi Riias ja Vilniuses ning on head näited Confenti võimekusest korraldada üle-Baltilisi konverentse.