Ülevaade džässilikust Danske Liidrite Foorumist 22. aprillil 2015. Foorumi teemaks oli „Improvisatsioon ja kokkumäng“. Enam kui 300 osalejaga ärifoorumil arutleti muutlikes majandusoludes sobilike duuride ning toonide kasutamise üle.