NORDEA MANAGEMENT MEETING


Confent aitab korraldada suurte ettevõtete juhtkondade konverentse. Näiteks Nordea uute turgude divisjon (New European Markets) korraldab igal aastal juhtide konverentsi, mille juures on kolmel viimasel aastal õnnestunud ka meil kaasa lüüa. Konverentsil osalevad ca 250 Nordea juhti.