HARIDUSKONVERENTS

Täname, et osalesite Hariduskonverentsil, mille korraldasid koostöös ITL, Microsoft Eesti, Confent jt ettevõtted ja organisatsioonid. Palun andke meile tagasisidet, et suudaksime edaspidi teha veelgi parema konverentsi hariduse ja IT ristteel. Tagasiside andnute ja oma nime jätnute vahel loosime välja tehnoloogilisi auhindu!
Email again:
1. ÜLDMULJE: Milline on teie üldine hinnang Hariduskonverentsile (5 = väga hea; 1 = väga halb)
2.1 Milline on teie hinnang Mihhail Kõlvarti avasõnavõtule? (5 = väga hea; 1 = väga halb)
2.2 Milline on teie hinnang Siim Sikkuti ettekandele "Millised on tuleviku ametid ja kuidas muudab IKT töö tegemist"? (5 = väga hea; 1 = väga halb)

2.3 Milline on teie hinnang Andrus Järgi ettekandele "Milline on Eesti positsioon töötajate IKT-oskuste osas rahvusvahelises võrdluses"? (5 = väga hea; 1 = väga halb)
2.4 Milline on teie hinnang Doris Põldi ettekandele "Millised on tööandjate IKT-oskustega seotud ootused tööturule sisenejatele"? (5 = väga hea; 1 = väga halb)
2.5 Milline on teie hinnang Holger Haljandi ettekandele „Mida ootab koolilt ja tänaselt koolilõpetajalt IKT ettevõte“? (5 = väga hea; 1 = väga halb, jätke täitmata kui te ei osalenud)
2.6 Milline on teie hinnang Elmo Meieri ettekandele "Kuidas on muutunud jäätmekäitlusttevõtte töötaja elukutse ja mida on IKT-haridusel sellega pistmist"? (5 = väga hea; 1 = väga halb, jätke täitmata kui te ei osalenud)
2.7 Milline on teie hinnang Artur Taevere ettekandele “Kuidas IKT aitab õppida probleeme lahendama ja meeskonnas töötama“? (5 = väga hea; 1 = väga halb, jätke täitmata kui te ei osalenud)
2.8 Milline on teie hinnang Ville Jehe, Hendrik Aguri, Riho Raave, Ants Sild'i ja Mart Laanpere diskussioonile „Mida hariduselu osapooled saaksid teha, et tööellu astujad paremini tööandjate ootustele vastaksid“? (5 = väga hea; 1 = väga halb, jätke täitmata kui te ei osalenud)
3.1 Milline on teie hinnang konverentsi ekspole? (5 = väga hea; 1 = väga halb)
3.2 Milline on teie hinnang konverentsi toimumiskohale? (5 = väga hea; 1 = väga halb)
3.3 Milline on teie hinnang konverentsi toitlustusele? (5 = väga hea; 1 = väga halb)
3.4 Milline on teie hinnang konverentsi eelteavitamisele ja registreerumisega kaasnenud teenindusele? (5 = väga hea; 1 = väga halb)
3.5 Milline on teie hinnang konverentsi üldisele korraldusele (tehnika, ülesehitus, ajakavast kinnipidamine jne)? (5 = väga hea; 1 = väga halb)
Täname teid tagasiside andmise eest ja kohtumiseni järgmisel konverentsil!