Aastakonverentsi 2012 tagasiside ja materjalid

Haridusjuhtide Aastakonverentsi tagasiside ja materjalid

Täname kõiki, kes osalesid Haridusjuhtide Aastakonverentsil 2012 ja aitasid sellest meeldiva ning meeldejääva sündmuse teha. Tänavune juubelikonverents oli oma ajaloo suurim - kokku tuli üle 450 osaleja, et arutleda aktuaalsete haridusküsimuste üle tänases Eestis.

Aastakonverents 2012 toimus uues formaadis, tavapärasest rohkem aega oli planeeritud vestlustele ja küsimustele. Palume Teil täita ka tagasiside küsimustik, et arvestada Teie arvamusega järgmiste konverentside korraldamisel ja pakkuda Teile kõrgel tasemel ja ootustele vastavat sündmust.

Palun avage ja täitke tagasiside küsimustik sellel lingil klikkides.

Esinejate ettekanded:

Linnar Viik: Kuidas värskeim innovatsioon ja tehnoloogia haridust mõjutavad? ppt Linnar Viik.pdf
Erkki Raasuke: Mis majanduses toimub ja kuidas see mõjutab haridust? ppt Erkki Raasuke.pdf
Priit Hõbemägi: Kuidas mõjutada haridusjuhi mainet?ppt Priit Hobemagi.pdf
Marju Lauristin: Milline on ja võiks olla haridusjuhi ja haridusasutuse roll? ppt Marju Lauristin.pdf
Raul Rebane: Kuidas eeskujusid hariduse heaks paremini tööle panna? ppt Raul Rebane.pdf
Jaak Aaviksoo: Kuidas leppida kokku Eesti hariduse eesmärkides? Haridus-ja Teadusministeerium.pdf

Töötubade materjalid:

Alushariduse ja hoiuteenuse arendamine
Eesti keelest erineva emakeelega õpilane klassiruumis
HEV õpilaste õppekorraldus
Lapse arengu toetamine koolieelses lasteasutuses
Riiklike õppekavade rakendamine
Suunad välishindamisalases hindamistegevuses
Riiklike õppekavade rakendamine – kooli õppekava koostamine ja rakendustegevuse juhtimine kooli tasandil
Koolist väljalangevuse vähendamine, paindliku hariduse omandamise võimalused