KINNISVARAHALDUSE OTSUSTAJAFOORUM

Hea kinnisvarahalduse otsustaja,

Kutsume teid Eesti esimesele Kinnisvarahalduse Otsustajafoorumile. Foorumi eesmärgiks on näidata, kuidas strateegilise kinnisvarahaldusega kasvatada kinnisvara väärtust ning teisalt, kuidas korraldada võimalikult efektiivselt igapäevased haldusküsimused.

Otsustajafoorumil tutvustatakse, kuidas kujundavad kinnisvarahalduse põhimõtteid, viivad neid ellu ja jälgivad täitmist Eesti edumeelsed haldusjuhid. Samuti räägime kinnisvarahalduse  organisatsioonist, olgu siis tegemist oma personali või outsourcitud teenustega ning IT rollist kinnisvara haldamisel. Hoiame jalad maas ja puudutame ka igapäevaseid teemasid nagu korrashoid, hooldus- ja remonditööd, moodsate kommunikatsioonilahenduste ärakasutamine, vara läbimõeldud kindlustamine, jäätmekäitlus ja materjalide taaskasutamine jpm.

Kinnisvarahalduse teemasid käsitleme nii haldurite kui ka neile olulisi teenuseid osutavate partnerite vaatenurgast ja toome palju näiteid, kus ühise lõppeesmärgi nimel on leitud suurepäraseid lahendusi.

Kinnisvarahalduse Otsustajafoorumi peaesinejaks on IKEA Global Facility Manager (globaalne kinnisvarahalduse juht) Helena Ohlsson. Tema juhtimisel on rajatud IKEA üleilmne kaupluste võrgustik, mis koosneb 300 ehitisest 27 riigis kokku 11 miljonil ruutmeeril. Ta on õppinud arhitektuuri ning töötanud enne IKEA’t kinnisvaraarenduses. Ta on erialaorganisatsioonide IFMA ja EuroFM juhatuse liige ja IFMA Rootsi haru president.

Foorumil räägib ta kinnisvarahalduse trendidest ning halduri töö olemuse muutumisest. Ta räägib, kuidas hallatakse iga üksikut IKEA kauplust ja kuidas on ühendatud erinevates maailma nurkades asuvad pinnad ühtsesse haldusvõrku. IKEA on kuulus oma viimase piirini viidud kulude kokkuhoiu poolest - mida see tähendab kinnisvarahaldusele ja -haldurile? Neile ja teistele küsimustele saate vastused foorumi lõpuettekandes.


Foorumi formaat on äärmiselt mitmekülgne võimaldades osalejal jälgida sisukaid vestlusringe, minna detaili ja rääkida kaasa case-sessioonis ning kuulda külalisesinejalt kinnisvarahalduse kogemust laiast maailmast. Lisaks kohtumised partnerite-kolleegidega vaheaegadel. Tähelepanuväärne on ka toimumiskoht, uuenenud Tallinna Teletorn, mis on ainulaadne kinnisvaraobjekt ning kuuleme ka selle ehitise haldamise omapäradest.

Foorum on piiratud osalejate arvuga ning kutsutute hulgas on Eesti suurimate kommertspindade haldusküsimuste otsustajad: haldusjuhid, haldusosakondade juhid ja tegevjuhid. Kui olete saanud personaalse kutse, oleme rõõmsad teid nende hulgas tervitades! Foorumi osalustasu on sellisel juhul teie eest tasunud foorumi partnerid. Kokku võõrustab Kinnisvarahalduse Otsustajafoorum vaid 90 oma ala proffi. 

Palun registreerige end osalejaks kasutades allolevat vormi. Programm täieneb jooksvalt. Kohtumiseni Eesti esimesel Kinnisvarahalduse Otsustajafoorumil! 
 
Korraldajate ja partnerite nimel,

Endrik Randoja
Confent.com

Ajakava

9:00 Hommikused tervitused ja partnerite ekspo
9:30 Kinnisvarahalduse ekspertide ja kasutajate talkshow 
11:30 Lõuna
12:30 Parima praktika paralleelsessioonid
13:30 Energiapaus ja ekspo
14:00 Helena Ohlssoni ettekanne
15:00 Kinnisvarahalduse Tegu 2012 tunnustamine
15:30 Kinnisvarahalduse Otsustajafoorumi orienteeruv lõpp 

Registreerimine

Palun täitke tärniga tähistatud väljad, et tagada registreerimise õnnestumine.
Email again:
NB! Pärast registreerimisvormi täitmist vajutage nuppu Saada ja ilmub roheline märgukiri "Vorm on saadetud". Hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks saadetakse teile registreerimiskinnitus. Kui kinnitust selle aja jooksul ei saabu, palun andke teada margot@confent.com, et tagada registreerumise õnnestumine. Kuna osalejate arv on piiratud on väga oluline, et teile saabunud registreerimiskinnitus kinnitaks registreerimise õnnestumise.