PROGRAMMA

9:00 ATKLĀŠANA, TIKŠANĀS, RĪTA KAFIJA UN PARTNERU IZSTĀDE

9:30 Diskusija 1: Kādi ir jaunākie normatīvi un kādas izmaiņas likumdošanā skar pasažieru un mikroautobusu autoparkus?
Andris Kulbergs
, Auto Asociācijas prezidents
Dins Merirands, Satiksmes Ministrijas Valsts sekretāra vietnieks
 • Kā 2013.gadā ir attīstījies auto tirgus un kā tas ietekmē autoparku vadītāju darbu?
 • Kādas degvielas un dzinēju tehnoloģijas transporta flotes vadītājiem būtu jāņem vērā tuvāko 5 gadu laikā?
 • Kā Jūs vērtējat patreizējo nodokļu politiku transporta jomā Latvijā un kādu pieredzi mēs varam gūt no citām ES valstīm?
 • Kādi ir jaunumi nodokļu politikā, un kā tas skar autoparkus?
 • Kā Jūs vērtējat likumdošanu, kas skar iepirkumu procedūras, un kādas izmaiņas Jūs ierosinātu?
 • Kādi ir lielākie izaicinājumi, kas skar transporta flotes un kādus risinājumus Jūs piedāvātu?
 • Kādas ir Jūsu plānotās darbības un aktivitātes 2014. gadam, kuras transporta flotes vadītājiem būtu jāņem vērā?
10:00 Diskusija 2: Kā Latvijas vadošie profesionāļi organizē savu autoparku pārvaldību
Ruslans Čeketa
, G4S Latvia Autoparka vadītājs
Krists Ezeriņš, DHL Latvia Operations/H&G vadītājs
Edgars Utāns, Latvenergo Transporta nodrošinājuma funkcijas direktors
Juris Erts, Baltic Taxi Izpilddirektors
 • Kāda izskatās Jūsu autoparka organizācija?
 • Kāda ir jūsu transporta izvēlēs un iepirkumu procedūra?
 • Kā Jūs izmantojat auto dzīves cikla izmaksu aprēķinu (TCO), izvērtējot autoparka kopējās izmaksas?
 • Vai un kā transportlīdzekļi tiek izmantoti, kā daļa no darbinieku motivēšanas sistēmas?
 • Kādus kritērijus Jūs izmantojat, lai noteiktu flotes vadības efektivitāti?
 • Kā aprēķināt netiešās autoparka izmaksas, kā piemērām, laiks, kas patērēts autoparka pārvaldībai, darbinieku produktivitāte, autovadītāju dīkstāve un motivēšana?
 • Autoparka un uzņēmuma stratēģiju apvienošana – kā tas notiek praksē No autoparka vadības līdz mobilitātes vadībai – ko tas nozīmē autoparku lēmumpieņemējiem? 
10:45 Diskusija 3: Kā autoparku sadarbības partneri var veicināt autoparka pārvaldības efektivitāti?
Māris Jansons
, Moller Baltic Import, Volkswagen zīmola vadītājs Baltijā 
Mārcis Mauriņš, ALD Automotive Baltijas Tirdzniecības vadītājs
Artūrs Gribulis, SeeMe Pārstāvniecības vadītājs
 • Kas ir jaunākie tehnoloģiskie risinājumi izmaksu un ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanā?
 • Kādēļ ir būtiski izmantot auto dzīves cikla izmaksu aprēķinu (TCO) autoparka kopējo izmaksu izvērtēšanā.
 • Kādus uzlabojumus varētu veikt autoparku atlases un izvēles procesā?
 • Kā pārvaldīt Baltijas mēroga floti, un kādu atbalstu var sniegt Baltijas auto tirdzniecības uzņēmumi?
 • Ko sevī ietver jaunie termini “klientu mobilitāte” un “kopējās mobilitātes izmaksas”?
 • Kā jaunākās tehnoloģijas palīdz veikt autovadītāju darba pienākumus?
 • Kā telemātika var palīdzēt izmantot TCO principus praksē? Kādas ir jaunākās industrijas tendences, kas autoparku vadītājiem būtu jāņem vērā? 
11:30 PUSDIENAS

12:30 LABĀKĀS PRAKSES
Paralēlā SESIJA Labākās prakses sesijas sevī ietver trīs praktiskos pētījumus par veiksmīgu autoparka pārvaldību. Apmeklētāji var izvēlēties to paralēlo sesiju, kas visvairāk atbilst viņu interesēm un vajadzībām. Sesijas dalībnieki var apgūt kolēģu praksi un iesaistīties viedokļu apmaiņā, kā ar sesijas vadītājiem, tā arī ar citiem dalībniekiem.  

Paralēlā sesija  1.  Pārmaiņu politikas ieviešana autoparka pārvaldībā
Santa Goļeva
, British American Tobacco Autoparka vadītāja 
 
Paralēlā sesija  2.  Baltijas mēroga autoparka vadība   
Agris Feldbergs
, Sicor Biotech filiāles Latvijā Tehniskais eksperts

Paralēlā sesija  3.  Autoparka darba efektivitātes paaugstināšana
Artūrs Gribulis
, SeeMe Pārstāvniecības vadītājs 
Kristjan Annus,  SeeMe / Track 24 Tehniskais direktors 

13:30 PĀRTRAUKUMS UN PARTNERU IZSTĀDE

14:00 Labākā prakse starptautiska autoparka pārvaldībā un autoparku pārvaldības tendences Eiropā.
Ralph Ruckgaber
, IBM Global Lead Car Leasing / Fleets
 • Kādi ir galvenie nosacījumi iegādājoties un pārvaldot jūsu uzņēmuma autoparku?
 • Kāda ir nozīme auto dzīves cikla izmaksu aprēķinam, pieņemot lēmumus, kas skar jūsu uzņēmuma autoparkam?
 • Kāda nozīme jūsu autoparkā ir pilna servisa līzingam – kad to izmantot un kad nē
 • Kā Jūs pielietojat tehnoloģijas autoparka vadībā?
 • Kā izmantot automašīnas, kā daļu no darbinieku atalgojuma un motivēšanas sistēmas?
 • Kā apvienot autoparka stratēģiju ar uzņēmuma stratēģiju – kā tas notiek praksē?
 • Kādas ir autoparku pārvaldības tendences Eiropā?
 • Kādas ir tendences dzinēju attīstībā, kas tuvākajos gados ietekmēs autoparku attīstību?
Kopš 2000. gada Ralph Ruckgaber uzņēmumā IBM ir atbildīgs par Global Lead of Car Leasing and Fleets, kurā ietilpst autoparki no 86 pasaules valstīm. Uzņēmumam IBM, viņš pievienojās 1997.gadā, kad kļuva par SAP konsultantu un projektu vadītāju. Ralph Ruckgaber ir ieguvis Fleet Europe foruma “Inovatīvākais autoparks” godalgu, kā arī 2012.gadā kļuva par otrās vietas ieguvēju prestižajā “Gada labākais starptautiskā autoparka vadītājs” konkursā. Papildus darba pienākumiem Ralph Ruckgaber ir atzīts lektors transporta industrijas konferencēs, kā arī jomas eksperts specializētajos preses izdevumos. Viņš ir ieguvis zinātņu grādu Uzņēmējdarbības vadībā un ir Global Fleet Conference konsultatīvās padomes biedrs.

15:00 “EXEX LABĀKAIS AUTOPARKS 2013” GODALGAS PASNIEGŠANA
Veicot autoparku vadītāju aptauju tiek noskaidrotas inovācijas un būtiskākie projekti, kas 2013.gadā ieviesti viņu autoparkos. Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem, veicina autoparku pārvaldības profesijas attīstību. Ikkatrs, kurš vēlas dalīties savos sasniegumos ar citiem ir laipni lūgts piedalīties atsevišķi izsludinātajā konkursā.  

15:30 NOSLĒGUMS